Archive for Červen, 2011

Babbage a Tennyson

8.6.2011

Alfred Lord Tennyson, slavný anglický básník napsal báseň, která obsahovala tuto část:

Every moment dies a man,
Every moment one is born.

Každý okamžik umírá člověk,
každý okamžik se jeden rodí.

Charles Babbage, anglický matematik, otec počítačů měl jisté výhrady. Napsal Tennysonovi v dopise:

Jestliže by to byla pravda, populace světa by byla konstantní. Ve skutečnosti se ale lidé rodí o něco rychleji, než umírají. Navrhuji aby další vydání vaší básně znělo:

Každý okamžik umírá člověk,
každý okamžik se jeden a jedna šestnáctina člověka rodí.

Přesné číslo je ještě delší, ale věřím, že jeden a jedna šestnáctina je dostatečně přesné pro poezii.

Sdílením nálad ke štěstí

7.6.2011

Jon Cousins trpěl dlouhá léta depresemi. Když se to rozhodnul řešit, řekli mu psychiatři, že si má nějakou dobu zaznamenávat své nálady a že oni pak z toho něco vyvěští. Jon vymyslel systém jak hodnotit číselně náladu a začal zaznamenávat. Nálada poskakovala nahoru a dolů a psychiatři opravdu potvrdili, že má depresi. Jona napadlo sdílet údaj o své náladě se svými přáteli. Od té chvíle se jeho deprese pronikavě zlepšily. Žádná medikace, žádná psychoterapie, jen sdílení. Zajímavý efekt.

Zde Jonova přednáška v angličtině.

Sdílení probíhá pomocí webu, který Jon vytvořil. Jmenuje se Moodscope. Chcete-li zkusit zlepšit svou náladu, můžete jej zdarma používat i vy.