Archive for Červenec, 2011

Co týden dal 0001

18.7.2011

http://jonathan.graehl.org/like-cold-water-in-my-left-ear

Levá hemisféra se snaží připasovat data aktuálnímu výkladu světa tak, aby nebyly v rozporu.  Snaží se zabránit neustálému přeskakování v názorech tam zpět po přijetí každé nové informace. Až má pravá hemisféra dost toho vymýšlení zleva, iniciuje přepnutí paradigmatu a vymyslí nový příběh, kterému teď budeme věřit. Vstříknutí studené vody do levého ucha aktivuje toto přepnutí. Pacient, který před tím popíral svou paralýzu najednou „přiznává“, že je paralyzovaný a podivuje se jak to mohl celé měsíce popírat. Pak účinek vyprchá a pacient opět popírá nejen paralýzu, ale i to, že ji někdy předtím „přiznal“.

http://jonathan.graehl.org/incognito-pt1

Lidé, kteří nedokáží vytvářet nové vzpomínky, se naučí hrát tetris stejně jako normální lidé. Ve spánku se jim pak zdá o padajících kostkách a nejsou schopni určit, že jsou ze hry, kterou hrají.

Přístup k intuici. Když se nemůžeš rozhodnout, vyber si jednu variantu a hoď si mincí. Když vidíš výsledek a pomyslíš si, že je blbost házet si mincí, tvá intuice preferovala opačný výsledek. Když s výsledkem hodu souhlasíš, tvá intuice nebyla výrazně proti.

http://jonathan.graehl.org/girl-you-lookin-so-fine-tonight-it-must-be-10

Aktivace receptorů vazopresinu v mozku posiluje párovou soudržnost. Manipulací s receptory vazopresinu lze polygamní živočišné druhy učinit monogamními a naopak.  Existuje genetický test pro muže, který analýzou DNA v oblasti kódující receptory vazopresinu předpovídá jejich nevěrnost a nespokojenost ve vztazích.

http://jonathan.graehl.org/asymmetry-in-assigning-blamecredit-for-side-e

Sedí CEO v kanceláři. Přijde šéf výzkumu: přemýšlíme o novém projektu. Zvýší nám zisky, ale také poškodí životní prostředí. CEO říká, že je to jedno, ať to spustí. 82% lidí, kteří slyší tento příběh souhlasí s tím, že CEO poškodil životní prostředí. Obrácený příběh. Zvýší to zisky a pomůže to prostředí. CEO říká to je jedno co to udělá s prostředím, jde o zisky. Jen 23% lidí si myslí, že CEO pomohl životnímu prostředí.

http://jonathan.graehl.org/incognito-pt-3

Pacient se zotavuje po těžké mrtvici:
Zavřete oči.
OK (zavře jen jedno oko)
Máte oči zavřené?
Ano.
Obě oči?
Ano.
Kolik prstů ukazuji?
Tři.
A máte oči zavřené?
Ano.
Tak jak víte kolik prstů ukazuji?
Následuje ticho.

Levá hemisféra vymýšlí vysvětlení v situaci kdy je odříznuta od informací, které takové vysvětlení popírají.

http://jonathan.graehl.org/presuppositions

Clinton měl problém. Když vykládal, že vytvořil 7 milionů pracovních míst a snížil deficit, nikdo si toho nevšímal. Lidé to už věděli, nebo tomu nevěřili.
Komunikační odborníci poradili mluvit o výsledcích jako o předpokladech, které se berou jako dané: „Těch sedm milionů nových pracovních míst nám nepomůže, když neziskáme…“ „Ty tisíce nových policistů v ulicích příjdou nazmar když se nepodaří…“
Lidé si vzpomenou častěji na ceduli, když se zeptáte „vzpomínáte si na tu ceduli?“, než když se zeptáte „vzpomínáte si na nějakou ceduli?“ A to i tehdy, když tam žádná cedule nebyla.

http://www.boingboing.net/2011/07/15/tracking-whale-shark.html

Žralok obrovský. Bíle puntíkovaná ryba. Každý jedinec má unikátní puntíkatý vzor. Vyfotíte ji zleva nad ploutví. Pošlete fotku s údaji o místu pozorování vědcům. Ti fotku ořiznou, předpřipraví a pak zanalyzují programem původně určeným na rozeznávání souhvězdí. Identifikují jedince. Pokud už je v databázi, přidají údaj o místu pozorování. Pokud nemají, zařadí jako nového jedince a můžete dostávat emaily o tom kde všude byla vaše ryba spatřena.

http://youarenotsosmart.com/2009/11/11/learned-helplessness

Naučená bezmocnost. Když budete pouštět elektrické šoky do přivázaného psa, naučí se bezmocnosti a nevyskočí z krabice ani když ho odvážete.  Lidé to mají také. Nevolíte ve volbách? Naučili vás, že to stejně nic nezmění. Lidé kteří jsou dlouho sami, vzdají hledání partnera. Vězňové odmítnou utéci.  Dlouhodobé negativní emoce ze kterých se opakovaně nedaří vymanit způsobují, že jedinec později odmítá příležitosti ke zlepšení.

http://youarenotsosmart.com/2011/07/07/misattribution-of-arousal/

Lidé jsou schopni zaměňovat příčiny svého vzrušení. Tlukot srdce, pocení při strachu z výšek může být připsán lásce na první pohled je-li na blízku vhodný subjekt.  50% mužů zavolalo ženě, která jim dala telefonní číslo na vratkém vysokém mostě. Jen 12.5% zavolalo téže ženě, která jim dala číslo na nízkém bezpečném mostě. Pokusní muži a dohodnuté ženy v laborce. Někteří muži očekávali elektrický šok, jiní ne. Ti kteří očekávali, hodnotili ženu jako přitažlivější, než ti, kteří neočekávali. Páry, které překonávají obtížné úkoly spolu jsou pevnější, protože připisují kladné pocity při překonání překážek sobě navzájem.
Dvě pokusné skupiny. Každá dostala stejné placebo. Jedné skupině bylo řečeno že je to pilulka přinášející uvolnění. Druhé skupině, že je to pilulka přinášející napětí. Obě skupiny měly napsat esej na téma proč by měla být zrušeno svoboda slova. Většina měla problém vyjadřovat názor se kterým nesouhlasili a cítili se špatně. Když po nějaké době nabídli výzkumníci oběma skupinám, že mohou přepsat své původní eseje, využilo tuto možnost více členů skupiny s tzv. relaxantem. Skupina s úzkostnou pilulkou připsala své negativní pocity při psaní eseje pilulce a nevnímali tedy negativní pocity jako svůj vlastní nesouhlas s tématem.

http://mnmlist.com/ideas/

Zjednodušujte nejen své vlastnictví, ale i své názory.

http://dilbert.com/blog/entry/creativity

Možná, že kreativita souvisí s nudou. Žijeme ve světe kde je stále více podnětů a tím méně nudy. Zdá se, že ubývá i kreativity, alespoň v televizi.

http://blog.sethroberts.net/2011/07/08/the-willat-effect-side-by-side-comparisons-create-connoisseurs/

Porovnáním podobných věcí vedle sebe vzniká „labužník“. Mezi porovnávanými věcmi musí být jen velmi malé rozdíly. Srovnávání drahého vína s levným labužníka nevytvoří.

http://krebsonsecurity.com/2011/07/which-banks-are-enabling-fake-av-scams/

Česká spořitelna mezi bankami, které využívají podvodníci s falešnými antiviry.

http://www.boingboing.net/2011/07/07/under-the-sea-life-o.html

Rozhovor s výzkumníkem, který zkoumá nákladní kontejner co spadl z lodi. Jak ovlivní ekosystém? Odhady uvádí, že ročně spadne z lodí kolem 10000 nákladních kontejnerů.

http://www.boingboing.net/2011/07/08/dog-dna-nails-irresp.html

Neuklidili jste po svém psu hovínko? V USA vás dohledají podle DNA z toho exkrementu.

http://motherjones.com/politics/2011/05/indian-call-center-americanization

Jak to chodí v indických call centrech. Nalejvárna jejímž cílem je zbavit vás vaší indickosti. Následují problémy s identitou ve společnosti, která je kastovní.